Skapande

Kraftfulla symboler – bilder & kraftsmycken

För mig är målande och kreativt skapande ytterligare ett sätt, utöver läkande samtal, att synliggöra det osynliga, det som inte alltid är så lätt att få tag i med ord. I arbetet med terapeutisk healing händer det ofta att olika symboler kommer fram på ett eller annat sätt och med deras hjälp kan vi få en vägledning genom att tolka dem. I healingarbetet är det ofta olika djur som kommer till oss och vill samarbeta, de bär på budskap riktade till dig. När vi kommer djupare in i healingen dyker ofta andra typer av symboler upp, som ibland ger oss ledtrådar och ibland tydliga budskap.

Symboler har alltid funnits med som ett starkt intresse och självklara budbärare av information. Även i coachingen använder jag dina egna symboler för att skicka med dig en bärare av de insikter som kommit under samtalet. Det är många gånger ett sätt att förstärka och manifestera vad som händer inuti, vad som är och hur vi vill att det ska vara. Detta är ofta mycket uppskattat och ger ett stort mervärde. Genom att ha symbolen nära påminns du om vad som är viktigt för dig och vad det är du längtar efter.


Beställning
Därför har jag valt att utöver läkande samtal erbjuda en möjlighet att beställa, eller vara med och skapa, kraftfulla bilder och smycken där de antingen kan stå för sig själva som en symbol som ger dig kraft i livet, skapat just för dig och din energi, eller vara ett sätt att manifestera din utveckling så att din symbol påminner dig om ditt växande, förstärker din kraft och fortsatta utveckling och underlättar förändring.

Beställer du av mig, tolkar jag kärleksfullt din energi och vad just du behöver in i en bild eller smycke, vilket det blir kommer vi överens om innan, likaså priset. Genom meditation och mantran fyller jag din symbol med kraft och kärlek under tiden som jag skapar. Din symbol är helt personlig och unik och blir en kär vän att ha nära länge, länge. Att kombinera utveckling med symboler är oerhört kraftfullt! Hör av dig så pratar vi ihop oss om vad som skulle passa.

Jag skapar även ofta själv utan att rikta det till en person och använder gärna en kombination av både bilder och dikter för att sätta ord på känslor, insikter i livet och andra fenomen. Uttrycksspråket när jag skapar är ofta karaktäriserat av ett möte mellan det ljus och mörker, den maskulina och den feminina energin, jag målar ofta föreställande med ett visst surrealistiskt genomslag. Jag fascineras och inspireras av djur, symboler, drömmar, människor, universum och naturen. Vid intresse av en specifik målning, hör av dig.

Oh dear snake

"Snake, oh dear snake, do your thing, transmute the old into new. The new beginning of things. Oh snake, please release what is holding us back. Underneath it all there are beautiful life, new sparkling skin and you coming one layer closer to mother Earth. In a sensual, feminine grace you are dancing belly to belly with her, moving into a greater version of yourself. Healing, letting your body flow freely again without restraints, showing us something that for us is long forgotten in head but known in heart and soul. Something we now are here to remember. Thank you for showing us, showing up in greatness."

Galleri

X-Ray Coaching, Healing n’ Art på sociala medier